Tréninková poradna trenéra Viktora Zapletala -Cyklistika a hamburger?!

Přinášíme vám další díl Tréninkové poradny trenéra Viktora Zapletala, tentokrát na téma:

Cyklistika a hamburger?!
 
Jaké je stravování těch nejlepších cyklistů světa je velmi častou otázkou která vás zajímá. Není divu, individuálně správně poskládaný jídelníček skutečně hraje významnou roli v tréninkovém a závodním procesu a svět výkonnostního sportu věnuje výživě stejnou pozornost jako například tréninku, regeneraci, technice, fyziologii tělesné zátěže a dalším záležitostem, které v komplexu tvoří a ovlivňují kvalitu sportovního výkonu.
 
Než se ale podrobně seznámíme s tvorbou jídelníčku sportovce, zamyslete se na následující zprávou:
 
Vědcům z University of Montana se nechtělo už dále spekulovat nad diskusemi, zda je či není stravování ve Fast foodu neslučitelné se sportem a uskutečnili velmi zajímavý výzkum, který se rázem stal jedním z nesledovanějších vědeckých prací v poslední době.
 
Výsledky studie byly publikovány v International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism a závěr zní:
Mezi tradičními sportovními suplementy a rychlým občerstvením není vůbec žádný rozdíl na úrovni pozátěžového doplňování zásob glykogenu.
Studie se účastnilo dvanáct cyklistů, mužů. Všichni cyklisté absolvovali dva nezávislé testy v náhodném pořadí. Nejprve se zúčastnili devadesáti minutové jízdy, aby v organismu došlo k vyčerpání glykogenu. Následovala čtyřhodinová regenerační pauza. Ihned po výkonu a dále dvě hodiny po něm byla sportovcům poskytnuta strava buď z tradičních sportovních zdrojů (Clif, Powerbar, Gatorade), nebo typicky fastfoodového ražení (hranolky, hamburgery, bramboráky). Po uplynutí čtyřhodinové relaxační fáze absolvovali testovaní jezdci dvacetikilometrovou časovku.

Následovala svalová biopsie (odebírání částí tkání) a rozbory krevních vzorků.
Výsledky testů jsou více než překvapivé. Mezi dvěma skupinami s různou stravou nebyly žádné rozdíly, týkající se krevního cukru nebo vývoje hladiny inzulinu v krvi. Ani rychlost a kvalita doplňování glykogenu nevykázala rozdíl. A konečně, rozdíly se neukázaly ani při výkonech v závěrečné časovce.
 
Co z této zprávy vlastně plyne a je to skutečně tak jednoduché?
 
Především je potřeba zdůraznit, že studie má hned několik úrovní pro kritiku a odborníci nad výsledky bouřlivě diskutují.
„Desítky nejrůznějších médií převzaly výsledky naší studie, ale ne všechna ji správně interpretovala,“ říká Brent Ruby, vedoucí experimentu a ředitel univerzitního Centra University of Montana pro zátěžovou fyziologii a metabolismus. „Účastníci naší stude jedli malá množství produktů rychlého občerstvení, nespořádali XXXL menu burgerů a hranolek. Klíčem k dobrým výsledkům je přiměřenost,“podtrhuje Ruby.
 
Tuto zprávu jsem do textu neuvedl proto, abyste „překopali“ stravovací pravidla zdravé výživy. Uvádím ji proto, že i v oblasti stravování, podobně jako všech dalších, které ovlivňují sportovní výkon je nejúčinnějším prostředkem všeho dění zdravý rozum a přiměřenost…   
 
Otázkou stravování sportovců se více či méně úspěšně zabývá mnoho specialistů na celém světě, nicméně těch, jejichž rady a doporučení profesionálním sportovcům skutečně pomáhají a zvyšují jejich výkon je jenom velmi málo.
Už jenom skutečnost, že individuální studie a výsledné jídelníčky sportovních profesionálů jsou podložené tou nejpropracovanější diagnostikou a testy, kterými současná medicína a laboratorní diagnostika disponuje, významně zužuje spektrum odborníků na výživu.

Přístup k nejmodernější diagnostice a testům je samozřejmě omezený a odborností správně analyzovat výsledná data disponuje také jenom pár specialistů.

O finanční nákladnosti takového procesu pak asi ani není potřeba hovořit.
 
A jak takový jídelníček sportovního profesionála vlastně vzniká? Po detailní osobní konzultaci a následné diagnostice je odborníkem navržen individuální stravovací model ve vztahu k určité tréninkové fázi. Stravovacích modelů je celá řada, některé jsou popsané v odborných časopisech, některé se individuálně vytvářejí podle pocitů a potřeb závodníka a nutno podotknout, že mnoho stravovacích variant je považováno za tajemství, které je pečlivě střeženo národními sportovními centry, podobně jako tomu je například v případě know – how a metodiky vysokohorského tréninku.

Doporučený jídelníček pak sportovec společně s výživovým odborníkem znovu testuje, upravuje a kalibruje v různých fázích přípravy. Tento proces může trvat i několik měsíců. Snahou je nalézt ten nejlépe fungující model a znovu upozorňuji, že jde o vysoce individuální záležitost. Pokud se to podaří, je to pro sportovce velké plus a správně poskládaná strava hraje významnou roli nejenom v běžném tréninku, ale především v gradaci sportovního výkonu pro důležité závody. Ale nejenom toto strava dokáže. Specializovaný jídelníček dokáže například také kompenzovat, potlačit či dokonce eliminovat některé handicapy či onemocnění sportovců. Jsou popsané případy, kdy se sportovci s velmi těžkou stravovací diagnózou podařilo vyhrát olympijské hry a hlavní roli zde hrála právě velmi citlivě poskládaná kombinace výživy a tréninku.    
 
A jaký je závěr této Tréninkové poradny?
Závodníkům a všem, kterým záleží na správné stravě ve vztahu ke sportovnímu výkonu doporučuji konzultaci u odborníka na výživu. Významně celé věci prospějete, když si o sportovní a zdravé výživě přečtete odborné články a diskuse a vytvoříte si na sportovní stravování určitý názor a ten budete dále diskutovat a rozvíjet. Materiálů o sportovní a zdravé výživě je nepřeberné množství, postačí, když toto téma zadáte do internetového vyhledávače.
  
A pokud jde o hamburgery a ostatní nezdravou, nicméně vyhledávanou stravu i já zastávám názor z mé každodenní praxe s vrcholovými sportovci, že občasné stravovací „zhřešení“ sportovcům nevadí, pokud používáte zdravý rozum a máte smysl pro střídmost.  
Naopak, pokud si občas opravdu pochutnáte na něčem co Vám chutná, ten psychický prožitek může mít výsledně velmi blahodárný efekt na vaši vnitřní pohodu a tedy i sportovní výkon.     
 
Rady pro vás:
– prostudujte si nejrůznější materiály o problematice stravování sportovců
– konzultujte svůj jídelníček s odborníkem na výživu
– doporučený jídelníček pečlivě vyzkoušejte v různých etapách vaší sportovní přípravy
– zvýšenou pozornost věnujte stravování před závody a těžkými tréninky
– velmi pečlivě se seznamte s užíváním a kombinacemi doplňků sportovní výživy a naučte se je používat v tréninku a při závodech
– extrémní stravovací programy vám nemusí přinést očekávaný efekt a častokrát je pravý opak pravdou
– nepodceňujte pocity a signály, které vám dává vaše tělo
 
Mgr. Viktor Zapletal